Οι Α’ Β’ & Γ’ Κατασκηνωτικές Περίοδοι στην Κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ Express είναι πλήρεις!
🙏 Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη!
Οι εγγραφές συνεχίζονται γIα τη Δ’ Περίοδο!

Recommended Posts